Ten, kdo zná videoserver YouTube, se už možná v současné době také setkal se stále častější cenzurou ze strany jeho provozovatelů. Příčin může být mnoho, od porušování autorského zákona1 až po urážlivé videozáznamy, jejichž odstranění nebo znepřístupnění je zcela legitimní. V poslední době se ovšem objevuje i poměrně nový druh cenzury, nebo jak to vlastně nazvat, a to znepřístupnění určitých videozáznamů v některých lokalitách. Detekce je prováděna podle IP adresy.2 Dalo by se pochopit, pokud by toto omezení nastavil sám uživatel, publikující konkrétní videozáznam. Je ostatně jen a jen na autorovi videozáznamu, komu bude chtít své video ukázat, a možnost výběru lokalit by byla pro něj určitě zajímavá. S překvapením však zjišťujeme, že selekci oblastí, ve kterých bude konkrétní videozáznam přístupný a ve kterých nikoli, uživatel nemá možnost vůbec ovlivnit. Omezení naopak nastavují naopak administrátoři serveru a to často naprosto nelogickým způsobem.

Zde máte možnost podívat se na jeden videozáznam, pořízený v Čechách a na Moravě.3 Video zachycuje jízdu vlakem z Prahy do Zábřeha.

Pokud jste ovšem na území České republiky, s největší pravděpodobností si uvedené video vůbec nepřehrajete. Videozáznam je totiž přístupný pouze v těchto oblastech: American Samoa, Australia, Brazil, Canada, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Cuba, Fiji, France, Germany, Guam, Heard Island and McDonald Islands, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kiribati, Mexico, Nauru, Netherlands, New Zealand, Niue, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Papua New Guinea, Puerto Rico, Solomon Islands, South Korea, Spain, Tokelau, Tonga, Tuvalu, United Kingdom, United States, United States Virgin Islands, Vanuatu.4 O zablokování přístupu ze samotné země původu neměl autor5 vůbec tušení. Dověděl se to až z mého komentáře k tomuto videu.6

Zamysleme se nyní krátce nad jednáním administrátorů videoserveru YouTube. Ten byl před několika lety spuštěn právě k tomu, aby umožnil lidem sdílení jejich videozáznamů především s kamarády a také i s ostatními uživateli internetu. Nedostupnost videozáznamu, který byl pořízen v České republice, natočen uživatelem z České republiky, v samotné zemi původu, je opravdu absurdní. Server YouTube v tomto případě přestává sloužit účelu, pro který byl původně spuštěn. Jakému účelu tedy nyní slouží nebo chce sloužit? Stálo by za úvahu, zeptat se administrátorů nebo přímo provozovatele serveru YouTube, na důvod tohoto nesmyslného jednání. Na druhou stranu máme možnost jako uživatelé internetu sdílet své videozáznamy s kamarády na jiných serverech a podstatně lepšími způsoby než nabízí server YouTube. Kdo ovšem zamýšlí své video publikovat a umožnit, aby ho mohlo vidět co největší množství lidí, zdá se, volba YouTube je v současnosti jedna z nejlepších právě pro dostatečné povědomí. Těm pak, kteří se chtějí podívat na videozáznamy, ke kterým mají právo přístupu7 na serveru YouTube, nezbývá nic jiného, než se připojit k internetu způsobem, který jim to umožní. Například nastavením proxy serveru8 v internetovém prohlížeči nebo připojením se k některé síti VPN9 na území výše uvedených oblastí.


1 Zájemce o problematiku autorského práva a práv s ním souvisejících odkazujeme například na článek: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Autorský zákon [online]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorsk%C3%BD_z%C3%A1kon&oldid=3847420 [citováno 10. 5. 2009]. Platné znění autorského zákona lze najít např. zde: Wikizdroje: Autorský zákon (121/2000) [online]. Dostupné z: http://cs.wikisource.org/wiki/Autorsk%C3%BD_z%C3%A1kon_(121/2000) [citováno 10. 5. 2009].
2 Podrobnosti o IP adrese najde zájemce zde: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: IP adresa [online]. Dostupné z http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=IP_adresa&oldid=3888720 [citováno 10. 5. 2009].
3 Rada 151 v cele Eurocity z Prahy do Zabreha [online]. Dostupné z //www.youtube.com/watch?v=M-8gl5wgV5k [citováno 10. 5. 2009].
4 Tamtéž.
5 Autor uvedeného videozáznamu má ve svém profilu uvedenu zemi Česká republika. Přesto je zmiňované video dostupné v zemích, jejichž obyvatelům nemá pravděpodobně co říci. Srov. YouTube - ES499's Channel [online]. Dostupné z //www.youtube.com/ES499 [citováno 10. 5. 2009].
6 Komentář jsem napsal 2. 5. 2009. Srov. Rada 151 v cele Eurocity z Prahy do Zabreha [online]. Dostupné z //www.youtube.com/watch?v=M-8gl5wgV5k [citováno 10. 5. 2009].
7 Z celého kontextu je zřejmé, že videozáznam byl autorem publikován bez jakého omezení přístupnosti podle lokality. Videozáznam zachycuje prostředí, známé především obyvatelům České republiky, tedy oslovující zejména je.
8 Vysvětlení funkce proxy serverů lze najít např. zde: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Proxy server [online]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Proxy_server&oldid=3667196 [citováno 10. 5. 2009]. Seznam dostupných proxy serverů je možné najít na mnoha místech internetu, například zde: Proxy Lists [online] Dostupné z: http://samair.ru/proxy/ [citováno 10. 5. 2009].
9 Informace o fungování VPN může zájemce najít například zde: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Virtuální privátní síť [online]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtu%C3%A1ln%C3%AD_priv%C3%A1tn%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5&oldid=3849589 [citováno 10. 5. 2009].