V poslední době přibývá negativní kritiky katolické církve a jejích představitelů. Nedávno se na zpravodajských serverech na internetu objevily články, vyjadřující se k papežově návštěvě Afriky. Velkou část z nich jakoby ani nezajímal skutečný důvod papežovy návštěvy afrických zemí Angoly a Kamerunu1, kterým byla touha setkat se s bratry a sestrami ve víře2, povzbuzení a prohloubení společenství.3 Místo toho se novinoví pisálci zaměřili na vytrhávání papežových slov z kontextu, aby tak splnili úkol, který od nich majitel jejich novin zřejmě očekává.

Tak například na stránkách serveru idnes.cz se můžeme o papežovi dočíst „… v ničem se neodchýlil od tradiční vatikánské linie a od rétoriky Benediktova předchůdce Jana Pavla II. Aktivisté, kteří v Africe bojují proti šíření viru HIV a nemoci AIDS, jsou zděšeni a roztrpčeni. Doufali, že Benedikt zaujme k problému jiný postoj než Jan Pavel II.“4 Autorka článku si zřejmě naivně myslí, že papežovi jde ve svém úřadu o prosazení nějaké své cesty. Z textu je zřejmá jak neznalost problematiky postoje církve k morálce, tak situace uvnitř církve samotné.5 Článek s názvem „Papež létá do Afriky bez kondomu“6, nebo jiný článek na serveru České televize7 či stránkách Českého rozhlasu8 snad ani není třeba komentovat. Čtenář si udělá o pisatelích jistě sám svůj vlastní obrázek. V Lidových novinách jsme si měli možnost přečíst hned v první větě článku, věnujícímu se tomuto tématu, toto: „Nejen o věrnosti a sexuální abstinenci přijel papež Benedikt XVI. kázat mladým Afričanům.“9 Také spousta dalších českých a moravských komerčních zpravodajských portálů se o návštěvě Benedikta XVI. v zemích Afriky vyjadřuje podobným způsobem. Jako by se zdálo, že mnohým novinářům u nás jde jen o lidskou sexualitu a postoj církve k ní.10

Poněkud seriózněji působí články o papežově návštěvě, vydané Českou tiskovou kanceláří.11 V článku s názvem „Papež se kvůli postoji k prezervativům dostal pod palbu kritiky“ nás redaktor ČTK seznamuje i s postoji některých evropských politiků, z nichž je opět patrná neznalost problematiky. Jak jinak si lze vysvětlit například slova mluvčího francouzského ministerstva zahraničí Erica Chevalliera: „…domníváme se, že podobné projevy ohrožují politické programy veřejného zdraví a nezbytné principy na ochranu lidského života…“12 nebo francouzské ministryně zdravotnictví Roselyne Bachelotové-Narquinové, podle které je dokonce používání kondomů zodpovědným jednáním!13 Je vidět, že nejen mnozí novináři, ale i někteří politici nemají ani ponětí o skutečném učení církve. Církvi vždy šlo o člověka a o lidský život, proto z tohoto pohledu lze hodnotit například výše uvedené vyjádření mluvčího francouzského ministerstva zahraničí jako projev neznalosti. Pokud se církev vyjadřuje k určitým problematickým jevům ve společnosti, ke kterým nemůže mlčet, vždy je třeba za tím vidět celý kontext sociální nauky církve, komplexnost křesťanského učení.

Podívejme se nyní na články, které se věnují tématu papežovy návštěvy Angoly a Kamerunu z jiného pohledu. Česká sekce Rádia Vatikán zveřejnila článek odborníků na epidemiologii, který otiskl francouzský deník Le Monde 11. dubna 2009.14 Text se snaží objasnit přístup katolické církve k uvedené problematice a celkově osvětlit problematiku boje proti AIDS.15 V západních médiích byla papežova návštěva Afriky prezentována většinou s nepochopením a často nebylo zohledněno ani přijetí Benedikta XVI. samotnými Afričany.16 Ti se ale proti spekulacím o svém kontinentu jasně vyjádřili v manifestaci na podporu papeže, která proběhla v neděli 29. března 2009 v Římě.17 Výrobci prezervativů chtějí v Africe za každou cenu prodávat své výrobky. Neohlížejí se přitom vůbec na člověka, který by měl být vždy cílem každého jednání a nikoli pouze prostředkem. Jde jim jen o zisk.

Církev však usiluje podle vzoru jejího zakladatele o opravdové dobro člověka.18 O tom se můžeme v souvislosti s papežovou návštěvou Afriky přesvědčit mimo jiné i v jeho kritice prosazování interrupce jako součást péče o „zdraví matky“.18 Pokud se jen zamyslíme nad skutečností prosazování interrupce ve jménu zdraví, nebo nad již zmíněnou kritikou přístupu papeže ve jménu ochrany lidského života, v obou případech jde o kontradikci. Nevím, jestli jde o skutečné nepochopení problematiky nebo je to záměrné nepochopení.

V každém případě je na nás, věřících křesťanech, abychom přinášeli radostnou zvěst evangelia všude tam, kde právě jsme, a aby ve světle, které přinášíme, mnozí lidé snad pochopili hodnoty, o které nám jde. Nejde nám přece o nic jiného, než o zdůrazňování Božího plánu s člověkem, jehož součástí je i správné místo člověka v řádu stvoření. Jaký máme tedy zaujmout postoj k informacím, které nám předkládají komerční internetová média? Rozhodně je třeba všechny předkládané informace kriticky zkoumat. Uvědomme si, že zprávy, z kterých jsou patrné jasné předsudky, vypovídají především o pisatelích samotných.


1 Srov. GRAČKA, J., Program apoštolské cesty papeže Benedikta XVI. do Afriky [online]. Dostupné z http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/program-apostolske-cesty-papeze-benedikta-xvi-do-afriky.html [citováno 4. 5. 2009].
2 Srov. SARGÁNKOVÁ, I., Benedikt XVI. zahájil cestu do Afriky [online]. Dostupné z http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/benedikt-xvi-zahajil-cestu-do-afriky.html [citováno 4. 5. 2009].
3 Srov. SARGÁNKOVÁ, I., Benedikt XVI.: Pro evangelizaci je nutné hluboké společenství [online]. Dostupné z http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/benedikt-xvi-pro-evangelizaci-je-nutne-hluboke-spolecenstvi.html [citováno 4. 5. 2009].
4 Srov. DRAŽANOVÁ, A., Papež je mimo realitu, zlobí se bojovníci proti AIDS v Africe [online]. Dostupné z http://zpravy.idnes.cz/papez-je-mimo-realitu-zlobi-se-bojovnici-proti-aids-v-africe-pqp-/zahranicni.asp?c=A090318_152855_zahranicni_ad [citováno 4. 5. 2009].
5 „Od vatikánského zákazu užívání kondomů se ale neodchýlil.“ Tamtéž. „Zopakoval tak stanovisko Vatikánu, že šíření zhoubné nemoci je třeba čelit hlavně ‚sexuální zdrženlivostí‘.“ DRAŽANOVÁ, A., AIDS zastaví zdrženlivost, ne rozdávání kondomů, vzkázal papež Africe [online]. Dostupné z http://zpravy.idnes.cz/aids-zastavi-zdrzenlivost-ne-rozdavani-kondomu-vzkazal-papez-africe-12m-/zahranicni.asp?c=A090317_143750_zahranicni_ad [citováno 4. 5. 2009].
6 MATUŠKA, L., Papež létá do Afriky bez kondomu [online]. Dostupné z http://matuska.blog.idnes.cz/c/75704/Papez-leta-do-Afriky-bez-kondomu.html [citováno 4. 5. 2009].
7 „Papež Benedikt XVI. během své návštěvy Kamerunu navštívil také rehabilitační středisko v Yaoundé, které pečuje o tamní nemocné s AIDS. Co asi pacientům mohl říct? … Nenávist ke kondomům je jedním z tradičních náboženských dogmat Vatikánu.“ KANDA, F., Pokus o novodobé vyhlazení Afriky [online]. Dostupné z http://www.ct24.cz/blogy/latinske-oci-filipa-kandy/49066-pokus-o-novodobe-vyhlazeni-afriky/ [citováno 4. 5. 2009].
8 „Kdo si myslel, že papež Benedikt XVI. přiletí do Afriky s letadlem plným kondomů, pokropí je svěcenou vodou a rovnou s odpustky je odevzdá místním nadacím, je asi dosti naivní. […] Postoj Vatikánu je (nejenom ve věci kondomů, ale i v obecné otázce antikoncepce) dlouhodobě negativní…“ RAUS, D., Papež, AIDS a kondomy [online]. Dostupné z http://rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/561251 [citováno 4. 5. 2009].
9 Kondomy problém nemoci AIDS neřeší, káže papež [online]. Dostupné z http://www.lidovky.cz/kondomy-problem-nemoci-aids-neresi-kaze-papez-fog-/ln_noviny.asp?c=A090318_000036_ln_noviny_sko&klic=230594&mes=090318_0 [citováno 4. 5. 2009].
10 Není rozhodně nezajímavé, co o této tématice píší Hospodářské noviny: „Veřejnost a média se o katolictví zajímají tehdy a jen tehdy, když je něčím rozhořčí – a to něco se vždy týká kopulace. Antikoncepce, celibát, homosexualita, předmanželský sex… Není to právě lichotivá zpráva o nás samých – na ‚těch druhých‘ nás zajímá jen sex.“ KAMBERSKÝ, P., Papež v kondomu [online]. Dostupné z http://hn.ihned.cz/c1-35902680-papez-v-kondomu [citováno 4. 5. 2009].
11 ČTK, Papež Benedikt XVI. přiletěl na sedmidenní návštěvu Afriky [online]. Dostupné z http://www.ctk.cz/index_view.php?id=366087 [citováno 4. 5. 2009]. ČTK, Papež se kvůli postoji k prezervativům dostal pod palbu kritiky [online]. Dostupné z http://www.ctk.cz/index_view.php?id=366342 [citováno 4. 5. 2009].
12 Tamtéž.
13 „Kondomy zachraňují životy, v Evropě i na ostatních kontinentech … Moderní pomoc rozvojovému světu musí nejchudším z chudých zpřístupnit rodinné plánování – zejména používání kondomů. Cokoliv jiného by bylo nezodpovědné.“ Tamtéž.
14 Srov. ČESKÁ SEKCE RÁDIA VATIKÁN, Slova Benedikta XVI. o preservativech jsou realistická [online]. Dostupné z http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11110 [citováno 4. 5. 2009].
15 „Katolická církev prosazuje právě cesty A a B (zdrženlivost a věrnost). Odborníci z epidemiologie zdůrazňují, že zdrženlivost a věrnost dokázaly zachránit 6 milionů lidských životů. Papež podotýká, že ‚problém AIDS se zhoršuje‘, pokud se programy prevence soustředí na preservativ a vysílají tak nevhodný signál k celé populaci a zejména k mládeži. Takovéto programy vlastně tvrdí: ‚Prezervativ je zárukou bezpečného sexu‘. A to je lež. […] Proto musí být předložen odlišný přístup, který silněji apeluje na lidské svědomí a smysl pro zodpovědnost. Ve skutečnosti jde o pedagogický přístup ke smyslu sexuálního jednání.“ Tamtéž.
16 „Biskupové Kamerunu […] si stěžují na ‚špatný příklad podávání informací západních médiích, která se snažila zastřít opravdový význam papežovy cesty do Afriky omíláním polemik kolem užívání prezervativů‘. Západní média […] ‚přehlížela podstatné aspekty papežova poselství o chudobě, smíření, spravedlnosti a pokoji‘ a zbytečnými polemikami tak ‚zcela zamlčela životní drama mnoha Afričanů, umírajících hladem, nemocemi a v bratrovražedných válkách a zároveň přešla mlčením také mimořádné a často ojedinělé nasazení církve v Africe v boji proti AIDS. Avšak zatímco západní média význam papežovy cesty nepochopila, velmi dobře byl pochopen obyvateli Kamerunu, kteří papeže přijali s nadšením a radostí‘. Věřící v Africe vědí, že Svatý otec ‚klade do středu pozornosti člověka a hlásá Krista‘.“ ČESKÁ SEKCE RÁDIA VATIKÁN, Biskupové Kamerunu děkují papeži [online]. Dostupné z http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11027 [citováno 4. 5. 2009].
17 „Studentský výbor […] svolává na tuto neděli 29. března v 11:30h všechny studenty z Černého kontinentu na náměstí sv. Petra vyjádřit solidaritu s Papežem, poděkovat mu za poselství, které zanechal Africe, a za jeho výroky ohledně boji proti AIDS. Účelem manifestace […] je ‚vykřičet naše Ne ke spekulacím o Africe, Ne k manipulaci papežova poselství pro Afriku, Ne vůči těm, kteří chtějí mít z Afriky hlavní odbytiště trhu s prezervativy, ale také své Ano k účinné terapii nemoci AIDS v Africe, a rovněž Ano ke všeobecnému přístupu děkují papeži [online]. Dostupné z http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11028 [citováno 4. 5. 2009].
18 Katolická církev se aktivně zajímá o problematiku boje proti AIDS. „Připomeňme jen že, Svatý stolec se podílí na boji proti AIDS prostřednictvím globální sítě s tisícem šesti sty nemocnicemi, šesti tisíci klinikami a dvanácti tisíci charitativními a sociálními organizacemi v rozvojových zemích.“ ČESKÁ SEKCE RÁDIA VATIKÁN, Zástupci Katolické církve budou na konferenci o AIDS [online]. Dostupné z http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=9910 [citováno 4. 5. 2009].
19 „Je hořkou ironií, když někdo prosazuje interrupce jako součást péče o ‚zdraví matky‘! Zarážející jsou teze těch, podle nichž je ukončení života záležitost reprodukčního zdraví…“ ČESKÁ SEKCE RÁDIA VATIKÁN, Hořká ironie nazývat interrupce péčí o reprodukční zdraví [online]. Dostupné z http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11005 [citováno 4. 5. 2009].