Výtěžek nedělní sbírky v kostelích 24. května 2009 má být věnován na podporu TV Noe. Nebude to ostatně poprvé. Tato televizní stanice byla v minulosti už nedělní sbírkou podpořena.1 Biskupové v listě, ve kterém nás informovali o účelu příští nedělní sbírky, a s kterým měli být věřící seznámeni při bohoslužbách v neděli 17. května, uvádějí, že „TV Noe žije jen z dobrovolných darů…“. Nechci zde rozebírat fungování TV Noe, o tom si můžeme přečíst v jiné studii.2 Chci jen upozornit na to, že společnost Telepace s.r.o., která je držitelem vysílací licence, nemá nic společnéno s katolickou církví.3 V licenci se můžeme dočíst: „TV Noe je nekomerční televizní program s etickým rozměrem stavějící na tradičních křesťanských hodnotách — kulturní, informační, vzdělávací a zábavný pro celou rodinu.“4 Majitelé TV Noe mají jistě dobrý a s křesťanstvím slučitelný záměr, ale je třeba si uvědomit, že církve dostávají pouze prostor v rámci jejího vysílání,5 což spolu s vymezením programu podle platné licence nutně nezaručuje bezproblémovost. TV Noe tedy není katolickou organizací a nepodléhá programově katolické církvi. Proto je organizování nedělní sbírky na podporu soukromé firmy, která nemá nic společného s katolickou církví, poněkud problematické. V této souvislosti připomeňme, co o výtěžku peněžité sbírky, konané v den hromadných sdělovacích prostředků, říká dokument 2. vatikánského koncilu Inter Mirifica: „…výtěžek musí být svědomitě vynaložen na organizování, vydržování a rozvoj církevních zařízení a podniků…“6 Důležité je zde právě ono slůvko „církevních“.

Pokud se podíváme na situaci na Slovensku, vidíme, že tam by věřící tento problém asi neměli.7 U nás je TV Noe jedinou televizní stanicí svého druhu, proto je jistě pochopitelná i podpora ze strany biskupů. Je třeba mít ale na paměti, že jde o prostředky, poskytnuté věřícími, což si z morálního hlediska nárokuje zodpovědný přístup jak k samotným prostředkům, tak k odpovědnému předkládání úplných informací věřícím.

Na toto téma jsem také založil diskuzi: http://www.signaly.cz/diskuzeZobrazTema.php?id=4832.


1 Srov. CEKOTA, P., Podpořit TV NOE je možné formou sponzoringu [online]. Dostupné z http://tisk.cirkev.cz/z-domova/podporit-tv-noe-je-mozne-formou-sponzoringu.html [citováno 20. 5. 2009].
2 UMLAUF, V., Podnikání — Radio Proglas a TV Noe [online]. Dostupné z http://umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/proglas/ [citováno 20. 5. 2009]. Zajímavá je také diskuze ve fóru, věnujícímu se tomuto tématu. Zájemce se může do diskuze zapojit zde: Radio Proglas a TV Noe [online]. Dostupné z http://umlaufoviny.com/myslitele/agora/viewtopic.php?f=4&t=6 [citováno 20. 5. 2009].
3 Srov. RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ, Rozhodnutí o udělení licence [online]. Dostupné z http://umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/proglas/img/Licenece-Televize-243751.pdf [citováno 20. 5. 2009].
4 Tamtéž.
5 „[…] Příležitost dostávají rovněž církve, neziskové a veřejně prospěšné organizace.“ Tamtéž.
6 Srov. 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, dekret o hromadných sdělovacích prostředcích Inter Mirifica ze dne 4. prosince 1963, in Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, ISBN 80-7113-089-3, č. 18, s. 523.
7 Srov. UMLAUF, V., Podnikání — Radio Proglas a TV Noe [online]. Dostupné z http://umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/proglas/ [citováno 20. 5. 2009].