עבד יהוה

Služebník Hospodinův — křesťanův pohled na svět

Archiv Červen 2009

Nebezpečí zneužívání svátostné liturgie

V liturgickém slavení máme možnost, jako společenství církve, zrozené z Kristova velikonočního tajemství,1 vstupovat do dialogu s Bohem, oslavovat ho a také být posvěceni. Liturgie je zdrojem a vrcholem činnosti církve, jejím konáním církev…