עבד יהוה

Služebník Hospodinův — křesťanův pohled na svět

rubrika Ze života