עבד יהוה

Služebník Hospodinův — křesťanův pohled na svět

Štítek internet

Co se píše o #internet na signály.cz.